Та дуртай зохиолчоо сонгоно уу!

Хори Буриадын ДӨШ

Хори Буриадын ДӨШ

Монггол язуурт, Баргуд яст, Хори Буриад аймагийн Бодонгууд обогийн Мягмарын хөбэгүн Дөши

“Монгголын Их Тобчиан” он дараалалын бичиг
Хори Буриадын Дөши (Монггол язуурт, Баргуд яст, Хори Буриад аймагийн Бодонгууд обогийн Мягмарын хөбэгүн Дөши) /1977-/ болбаас хорин хоёр насандаа “Монгголын их тобчиан” он дараалалын бичиг юүгээн бичиж эхэлээд хорин есөн насандаа уг түүхэн тобчианы ерөнхий бүтэц байдалыг дуусгаж, гучин гурбан насандаа “Монгголын их тобчиан” түүхэн он дараалалын бичигийнхээ хураангуй дэбтэрийг дуусгасан билээ. Хори Буриадын Бодонгууд Дөши уг он дараалалын бичигийг бүрэн дуусгаад танилцуулах сонирхол байсан болбачу нэг талаар цаг үеийн байдал өөрчилөгдөж, нөгөө талаар Хүннү гүрэний 2220 жилийн ой, Их Монггол улу..
0 сэтгэдэл байна - Сэтгэгдэл харах