Та дуртай зохиолчоо сонгоно уу!

Сонгогдсон зохиолчтой холбоотой Дээж.мн дээрхи зохиол бүтээлүүд

Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэх:
Сонирхолтой алгебр
ЗОХИОГЧООС ГУРАВ ДАХЬ хэвлэлд ЗОРИУЛСАН ӨМНӨХ ҮГЭЭС Энэ номыг алгебр эхлэн судалж байгаа хүнд зориулсан хялбар ойлгогдох ном гэж үзэж болохгүй. «Сонирхолтой алгебр» нь энэ сэдвийн дагуу бичсэн мини..
10,000₮