Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэ:
Easy English 3 боти сурах бичиг
АМАРХАН ИНГ ХЭЛ Энэ номыг би, бичгийн их хүн Ринчен докторын хэлсэн үгээр эхлэе гэж бодлоо. Сургамжтай, ухааралтай байх болов уу гэж саналаа. “Орос бичгийн хэл (Одоо бол, Инг бичгийн хэл) юу юуны урд мэрийн сурууштай ..
31,500₮
Speak English - Англиар ярьцгаа
Англиар ярьцгаа Зохиогчийн оршил. Энэхүү гарын авлагын хүсэл зорилго бол англи хэл үзэж байгаа хүмүүст ахуйн сэдвээр яриа хөөрөөнд оролцоход нь хэрэг болох англи хэлнийзүйн дүрмийн үндэс хийгээд хүрэлцэхүйц хэмжээний ан..
10,000₮