Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэ:
Англи Монгол зэрэгцүүлсэн хэлзүй
Энэхүү ном нь англи хэл зүйн, өөрөөр хэлбэл англи хэлний үг зүй, өгүүлбэр зүйн холбогдол бүхүй бүх дүрэм, тайлбар сэлтийг өөртөө багтааснаас гадна монгол хэл зүйн сэдэв зохирох зүйлүүдийг тухайлан ангилсан судалгаа болоо..
18,000₮