Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэ:
Монгол бөхийн нэвтэрхий толь
Нэгдүгээр хэсэгт Монголын үндэсний бөхөд хамаарах 800 ойлголт, нэр томъёог шүүрдэн олж, тус бүрд нь шинжлэх ухааны тодорхойлолт өгч, тайлбар хийсэн. Хоёрдугаар хэсэгт Монгол үндэсний бөхийн мэхний судалгаа хийж,..
150,000₮