Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэ:
Quickwit the camel
For more than eighty years, Mongol writers have used the short story torm to address themes of love and tradition and society which were once the concern of epic narrative poetry. From the revolutionary fiction of Damdin..
8,000₮
Stories from the steppe
For more than eighty years, Mongol writers have used the short story torm to address themes of love and tradition and society which were once the concern of epic narrative poetry. From the revolutionary fiction of Damdin..
15,000₮
Дариганга ардын аман зохиол
Өнгөрсөн зууны эхээр нэрт эрдэмтэн Жамсраны Цэвээн абугай бичихдээ "Дарьгангад түмэн зүйлийн сонирхмоор юм байх тул төгс шинжилгээ гаргавал зохино" хэмээжээ. Мөн зууны төгсгөл үед миний зохион байгуулсан "Даригангын сувд..
15,000₮
Дэлхийн яруу найргийн дээж гурван зуун шүлэгт
Хүмүүн төрөлхтөний түүхийн бүх цаг үеийн яруу найргаас дээжилэн уншигч таны билиг оюуны мандалд өргөн барьж байна. Нийтийн тооллын өмнөх 2000 оны үеэс, нийтнйн тооллын 2000 он хүртэл буюу нийт 4000 орчим жилийн хооронд з..
24,500₮
Дэлхийн яруу найргийн дээж гурван зуун шүлэгт
Хүмүүн төрөлхтөний түүхийн бүх цаг үеийн яруу найргаас дээжилэн уншигч таны билиг оюуны мандалд өргөн барьж байна. Нийтийн тооллын өмнөх 2000 оны үеэс, нийтнйн тооллын 2000 он хүртэл буюу нийт 4000 орчим жилийн хооронд з..
20,000₮