Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэ:
Авто засварын технологи
АВТОМАШИНЫ БҮТЭЦ, ДОТООД ШАТАЛТЫН ХӨДӨЛГҮҮР АВТОМАШИНЫ ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ  ГАРЧИГ 1.1    АВТОМАШИНЫ ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ 1.2    АВТОМАШИНЫ ХӨДӨЛГҮҮРИЙН БҮТЭЦ ТӨРӨЛ 1.3    ХӨДӨЛГ..
Based on 1 reviews.
29,000₮
Арматур бетоны технологи
Уг ном нь барилгын мэргэжлээр суралцагчдад зориулагдсан мэргэжлийн ном бөгөөд дараах 14 бүлгээс бүрдэнэ. Барилгын тухай үндсэн ойлголт Арматур төмөрлөгийн үндсэн ойлголт Арматурыг үйлдвэрлэх технологи Барилгы..
29,000₮
Барилгын засал чимэглэлийн технологи
Уг ном нь барилгын засал чимэглэлийн мэргэжлийн ангийн суралцагчдад зориулагдсан бөгөөд дараах 13 бүлгээс бүрдэнэ. Хөдөлмөр хамгаалал Ажлын байрны зөв зохион байгуулалт Барилгын материалын үндсэн шинж чанар ба ..
29,000₮
Гагнуурын технологи
Уг ном нь гагнуурын технологи мэргэжлээр суралцагчдад зориулагдсан бөгөөд дараах 23 бүлгээс бүрдэнэ. Гагнуурын технологи Гагнуурчны ажлын байр, тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэгсэл Гагнуурын нум Нуман гагналтын м..
29,000₮
Гоо заслын технологи
Нэгдүгээр хэсэг. ЭРҮҮЛ АХУЙН ГОО ЗАСЛЫН САПБАР СУДЛАЛ Бүлэг 1. Гоо заслын шинжлэх ухааны үндсэн судлагдахуун 1.1 Гоо заслын шинжлэх ухааны түүхэн хөгжил 1.2 Эрүүл ахуйн гоо заслын үндсэн судлагдахүун 1.3 Гоо заслын..
29,000₮
Оёдлын технологи
Оёдол эсгүүрийн мэргэжлийн ангид суралцагчдад зориулав. Номын агуулга: БҮЛЭГ 2. ОЁДОЛЧИН-ЭСГҮҮРЧНИЙ АЖЛЫН БАЙР 2.1.    Ажлын байрны тоног төхөөрөмжуүд 2.2.    Ажлын байрний зохион байгу..
29,000₮
Сантехник угсралтын технологи
Материал судлалын тухай ерөнхий ойлголт, түүхэн хөгжил, засварчны ажлын байрны зохион байгуулалт, багаж хэрэгсэлүүд, төмөрлөгтэй ажиллах, дулаан хангамжийн системийн тухай ерөнхий ойлголт, дулаан сүлжээг байгуулах, түүни..
29,000₮
Хоол үйлдвэрлэлийн технологи
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС БҮЛЭГ 1. ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮНДЭС 1.1   Хоол, тэжээлийн үүрэг 1.2   Хоол үйлдвэрлэлийн үндсэн ухагдахуун 1.3   Хоол үйлдвэрлэлийнтех..
29,000₮
Хүнд машин механизмын технологи
1. ЕРӨНХИЙ БҮЛЭГ 1.1   ХҮНД ДААЦЫН АВТОСАМОСВАЛЫН БҮТЭЦ 30ХИ0Н БАЙГУУЛАЛТ 1.2   5СЕ1.ЕТ01М-КИНЕМАТИК СХЕМ 1.3   ХҮЧНИЙ ДАМЖУУЛГА БА ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН СХЕМ 1.4   ХУРДНЫ ХАЙРЦАГ ..
29,000₮
Цахилгааны технологи
Уг ном нь цахилгааны мэргэжлийн ангийн суралцагчдад зориулагдсан бөгөөд Цахилгаан эрчим хүчний үүсэл хөгжил, Дамжуулагч утас ба кабель, Цахилгаан гэрэлтүүлэг, Хүчний тоног төхөөрөмжийн удирдлага, Тогтмол гүйдлийн машин, ..
29,000₮
Үс заслын технологи
Хөдөлмөрийн яамны зөвшөөрлөөр Мэргэжлийн сургуулиудын багш нарын холбооноос эрхлэн гаргав. Энэ ном дараах сэдвүүдийн дагуух үсчиний мэргэжлийн гарын авлага юм. - Үс судлал - Үсчний газрын тоног төхөөрөмж, багаж хэ..
29,000₮
Өрөг угсралтын технологи
1.    ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙ 1.1    Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал эрүүл ахуй 1.2    Галын аюулаас сэргийлэх арга хэмжээ ба дүрэм 1.3    Г..
29,000₮