Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэ:
Монгол хэлний товч тайлбар толь
"Монгол хэлний товч тайлбар толь”-ийн нэмж дэлгэрүүлсэн хоёрдугаар хэвлэлд зориулсан өмнөх үг. “Толь бичиг”-ийг тодорхой тогтолцоо, дэс дараагаар эмхэтгэн нэгтгэж, жагсаан тайлбарласан “үгийн сан хөмрөг” гэж хэлж болн..
80,000₮