Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэ:
Өндөр бүтээмжтэй хүний 7 дадал. Зан чанарын ёс зүйг сэргээх нь
"Би энэ номыг таньдаг бүх хүмүүстээ бэлэг болгон барина." Воррен Бенннс “Хэрхэн удирдагч болох вэ?” номын зохиогч "Өндөр бүтээмжтэй хүний долоон дадал" хэмээх энэ номоос өөрт байгаа боломж, дотоод ухаанаа ашиглан..
13,500₮