Миний захиалга

Та ямар нэгэн бараа худалдан авахаар сонгоогүй байна!