Та дуртай зохиолчоо сонгоно уу!

Дөш. Мягмарын

Бодонгууд Мягмарын Дөш нь “Монголын Их тобчиан” бүтээлдээ Чинггис хаганы байлдан дагуулалыг (Чинггис хаганы аян дайн 1180-1227, мөн түүний хөбэгүд, ач нарын аян дайн 1227-1294) бүрэн хэмжээгээр яруу найраг, туульсийн хэлбэрээр туурбисан бөгөөд “Монголын 100 суут хүн” номоо Чинггис хаганы мэндэлсэний 850 жилд зориулж гаргасан болно.

Дөш нь Их хаганы мэндэлсэн өдөрт зориулж “Чинггис хаган” найраглалыг 2012 оны 11-р сарын 4-нээс 11-р сарын 7-ны хооронд 3 хоногт бичиж, 1000 мөрт найраглал туурбисан бөгөөд 2012.12.17-12.21-нд түүнийг нэмж найруулан 1600 мөр (400 бадаг) бүхий дайны найраглал болгож 2012 оны 12-р сарын 21-ны өдөр дуусгалаа.

“Чинггис хаган” найраглал бол Чинггис хаганы агуу суу заль, түүний аян дайн, Монголын сүр хүчин, дайны найраглал юм. Чинггис хаганы яруу алдар мөнх оршиж байна.

Сонгогдсон зохиолчтой холбоотой Дээж.мн дээрхи зохиол бүтээлүүд

Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэх:
Монголын Их Тобчиан
“Монгголын их тобчиан” түүхэн он дарааллын бичигийн дотор “Монгголын нууц тобчиан”-ийг бүхэлд нь багтааж, “Алтан тобчи”-ийн олон бөлөгийг оруулж, “Судрын чуулган” зэрэг түүхэн гол сурбалжуудыг ашиглан..
150,000₮
Чинггис хаган
Чинггис хаганы мэндэлсэний 850 жилийн ойд найраглалыг зориулж бичив. 400 бадагтай, 1600 мөрт найраглал. “Чинггис хаган” найраглал бол Чинггис хаганы агуу суу заль, түүний аян дайн, Монголын сүр хүч..
5,000₮