Та дуртай зохиолчоо сонгоно уу!

Сурах бичиг, гарын авлага

Нэг хуудсанд:
Эрэмбэлэх: